Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Bättre cykelväg i Ryd

Efter sommaren är det dags för ett cykel-lyft

Vi kommer nu att köra igång ett projekt i Ryd där vi breddar cykel- och gångbanan bakom Alsättersgatan 17 och ner emot Rydsvägen 246. Till projektet hör även ytterligare markåtgärder, förbättrad belysning längs cykel- och gångbanan inkl. parkeringsyta. Vi kommer även att justera ingången till återvinningshuset och lägga nya plattor kring huset.

Wiléns Mark är totalentreprenör för projektet och kommer att inleda arbetet v.34. Hela projektet beräknas pågå i ca. 10 veckor. Området kommer helt eller delvis att spärras av i perioder, vilket innebär att du under denna tid kommer att behöva ta en annan väg. Vänligen, följ anvisningar i det aktuella området.

Vi ser fram emot resultatet som denna förbättring av cykel- och gångbanan innebär, så du kan cykla säkrare och mer framkomligt i höst.