Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi breddar cykelbanan

Snart kan vi mötas utan att krocka.

Studentbostäder påbörjar nu projektet med att bredda gång och cykelbanan utanför Alsättersgatan 7 och ner till Ryds centrum.
Arbetet med detta kommer pågå fram till slutet av oktober.
Vi ber er som använder detta stråk att vara extra uppmärksamma på avspärrningar och arbetsfordon under denna tid så ingen olycka inträffar.