Två personer i köket som förbereder mellanmål, porträtt.

Andrahand

Andrahandsuthyrning innebär att du kan hyra ut din lägenhet till en annan student under en begränsad period, till exempel om du ska studera eller arbeta på annan ort, resa bort en längre tid eller inleda ett samboförhållande i annan bostad. Tiden som du hyr ut i andrahand räknas med i din totala boendetid. Du kan maximalt hyra ut din bostad i totalt 2 år. Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta bostaden efter avslutad andrahandsuthyrning. Du kan ansöka om andrahandsuthyrning när du loggat in på Mina Sidor.


För att en andrahandsansökan ska bli godkänd krävs följande intyg:

 

För studier på annan ort/annat land

 • Verifierbart studieintyg.

 • Intyg på studieuppehåll från Linköpings universitet alternativt intyg på studier utomlands.

 • Ladok-utdrag som visar att utbildningen vid Linköpings universitet inte är avslutad.

 • För utlandsstudier ska även en bevittnad fullmakt lämnas in tillsammans med ansökan. Fullmaktsblankett hittar du till höger.

 • Intyg på att andrahandshyresgästen är aktiv student vid Linköpings universitet.

 

För arbete på annan ort/annat land

 • Tjänstgöringsintyg från arbetsgivare.

 • Intyg på studieuppehåll från Linköpings universitet.

 • Ladok-utdrag som visar att utbildningen vid Linköpings universitet inte är avslutad.

 • För arbete utomlands ska även en bevittnad fullmakt lämnas in tillsammans med ansökan. Fullmaktsblankett hittar du till höger.

 • Verifierbart studieintyg.

 • Intyg på att andrahandshyresgästen är aktiv student vid Linköpings universitet.

 
För studieuppehåll

 • Intyg på studieuppehåll från Linköpings universitet.

 • Ladok-utdrag som visar att utbildningen vid Linköpings universitet inte är avslutad.

 • Intyg på att andrahandshyresgästen är aktiv student vid Linköpings universitet.

 

För att inleda samboförhållande

 • Intyg på ny folkbokföringsadress/adressändring.

 • Intyg på att kontraktshavaren och andrahandshyresgästen är aktiva studenter vid Linköpings universitet.

 

Överlåtelse

Ditt hyreskontrakt kan i vissa fall överlåtas till en annan person, men då krävs det att ni båda har varit folkbokförd på adressen i minst ett år. För att överlåtelsen ska godkännas krävs att ni bott tillsammans på adressen, därför kan du inte överlåta bostaden efter andrahandsuthyrning.

Blankett för ansökan om överlåtelse