Tjej står vid sin boxningssäck på gymmet, porträtt.

Hyresgästsprövning

Våra studentbostäder är genomgångsbostäder, vilket bland annat innebär att den som hyr bostaden måste uppfylla vissa villkor. Ett sådant är att man måste vara grundutbildningsstudent vid Linköpings universitet. Ett annat villkor är att du måste klara av minst 11 högskolepoäng per termin. Som hyresgäst får du som mest bo hos oss under en sammanlagd tid av fem år.

Vi genomför olika kontroller för att säkerställa att våra studentbostäder endast hyrs ut till personer som faktiskt studerar.

 

Har du studerat färdigt och söker ny bostad?

​Hos vårt moderbolag Stångåstaden får du tillgodoräkna dig boendetiden i din nuvarande bostad hos Studentbostäder när du ställer dig i kö hos dem.

www.stangastaden.se