Tjej står vid sin boxningssäck på gymmet, porträtt.

Hyresgästsprövning

Våra studentbostäder är genomgångsbostäder, vilket bland annat innebär att den som hyr bostaden måste uppfylla vissa villkor. Ett sådant är att man måste vara grundutbildningsstudent vid Linköpings universitet. Ett annat villkor är att du måste klara av minst 11 högskolepoäng per termin. Som hyresgäst får du som mest bo hos oss under en sammanlagd tid av fem år.

För att säkerställa att våra studentbostäder endast hyrs ut till personer som faktiskt studerar, genomför vi olika kontroller. År 2016 möjliggjorde kontrollerna att vi kunde hyra ut ytterligare 200 bostäder till personer som uppfyller kraven.


Tillsammans med de 114 bostäder som vi har färdigställt 2016 har vi alltså aktivt bidragit till att över 300 studenter har fått möjligheten att flytta in i en bostad hos oss.

 

Har du studerat färdigt och söker ny bostad?

​Hos vårt moderbolag Stångåstaden får du tillgodoräkna dig boendetiden i din nuvarande bostad hos Studentbostäder när du ställer dig i kö hos dem.

www.stangastaden.se

Läs mer