Hyresgästsprövning

Våra studentbostäder är genomgångsbostäder, vilket bland annat innebär att den som hyr bostaden måste uppfylla vissa villkor. Ett sådant är att man måste vara grundutbildningsstudent vid Linköpings universitet. Ett annat villkor är att du måste klara av minst 11 högskolepoäng per termin. Som hyresgäst får du som mest bo hos oss under en sammanlagd tid av fem år.

För att säkerställa att våra studentbostäder endast hyrs ut till personer som faktiskt studerar, genomför vi olika kontroller. I år har vi genom dessa kontroller kunna hyra ut ytterligare 200 bostäder till personer som uppfyller kraven. 

Tillsammans med de 28 bostäder som vi har färdigställt i år har vi alltså aktivt bidragit till att 228 kunder har fått möjligheten att flytta in i en bostad hos oss.