Ett gäng studenter som umgås kring samma bord, porträtt.

Varför bo hos oss

Vi på Studentbostäder erbjuder precis det vi heter – bostäder för studenter. Hos oss hittar du över 4 200 lägenheter och korridorrum med riktigt bra lägen runt om i Linköping. 
 
Som hyresgäst hos oss har du inte bara tillgång till vår service vad gäller exempelvis underhåll, skötsel av gemensamma ytor och trygghetsjour. Du får dessutom två hyresfria månader per år (juni och juli) om du hyr bostad med 10 månaders hyra, du får kabel-tv och bredband samt möjlighet att teckna en extra förmånlig hemförsäkring. För extra trygghet har vi försett alla våra bostäder med elektroniskt skalskydd.

Vem får bo hos oss

Alla som uppfyller hyrespolicyn kan teckna avtal med oss. I stora drag innebär det att du ska ha fyllt 18 år, vara studerande vid Linköpings universitet, ha en godtagbar inkomst, t.ex. CSN och inte ha några hyresskulder. Om du är forskarstudent eller har annan anställning vid universitetet är du välkommen att söka bostad på Tröskaregatan 10 och 12.

Hyrespolicy för Studentbostäder i Linköping AB

Studentbostäder i Linköping AB (nedan Studentbostäder) erbjuder ett tryggt, prisvärt och miljöanpassat studentboende ett av Sveriges ledande studentbostadsföretag. Att teckna ett hyresavtal är att ingå en viktig affärsförbindelse med vissa rättigheter och skyldigheter. Vårt mål är att alla hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende hos Studentbostäder.

Hyrespolicyn innebär att:

 • Bostäderna upplåts som tillfällig genomgångsbostad i enlighet med Sveriges Riksdags år 1971 antagna riktlinjer (prop. 1971:13).

 • Studentbostäder erbjuder hyresavtal för studentbostad i huvudsak till studerande på grundutbildningsnivå vid Linköpings universitet. Grundutbildningsnivå definieras som högskolestudier till och med mastersnivå. Detta ska styrkas med antagningsbesked för nyantagna studenter och studieintyg (exempelvis Verifierat Studieintyg från Studentportalen eller LADOK- uttdrag) om pågående studier för övriga studenter, vid kontraktstecknandet.

 • För att teckna och behålla ett hyresavtal för studentbostad krävs att blivande hyresgäst genom intyg kan styrka att denne är aktivt studerande vid Linköpings universitet med en studietakt om minst 11 högskolepoäng per termin.
  (punkt 1-3 gäller ej Tröskaregatan 10 och 12. Dessa bostäder hyrs inte enbart ut som studentbostäder).

 • Den blivande hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande.

 • Den blivande hyresgästen ska kunna betala hyran för den sökta bostaden. Om den sökandes ekonomiska förhållanden är okända kommer en kreditupplysning att tas.

 • Om den blivande hyresgästen har en eller flera betalningsanmärkningar eller skulder som kan påverka betalningsförmågan kan den blivande hyresgästen nekas att ingå hyresavtal med Studentbostäder. Om kraven på godtagbar inkomst inte kan uppfyllas kan man ändå bli hyresgäst hos Studentbostäder om det finns godkänd borgen eller annan hyresgaranti. En individuell bedömning görs från fall till fall.

 • Alla eventuella skulder till Studentbostäder och andra hyresvärdar måste vara reglerade.

 • Tidigare boenden ska vara störningsfria.

 • Det åligger hyresgästen att tillse att det finns en gällande hemförsäkring.

 • Alla avtal för studentbostad tecknas med 10-månadershyra vilket innebär att månaderna juni och juli är betalningsfria. För att få ta del av 10-månadershyra ska hyresavtalet börja gälla senast den 1 maj och hela hyran för maj månad betalas. Detta gäller för hyra av bostad såväl som för parkeringsplats och förråd.

 • Antalet boende i korridorrum (rum med del i kök) får ej överstiga en (1) person. För boende i lägenheter gäller att antalet boende ej får överstiga två (2) personer per sovrum. En vuxen person kan ersättas av maximalt två (2) barn.

 • Boendekontroller utförs av Studentbostäder för att kontrollera att hyresgästen uppfyller kraven om att vara aktivt studerande vid Linköpings universitet.

 • Studentbostäder förbehåller sig rätten att välja hyresgäst.

Dessutom får du

Två hyresfria månader (på avtal med 10 månaders hyra)

Gratis kabel-tv

Bredband inkluderat i hyran

Elektroniskt skalskydd​

Läs mer