Aktuellt i ditt område

2018-03-13

Resultatet av lyckade satsningar - noll köpoäng för en studentbostad

Vy från en av våra bostäder på vårt nybyggda område Gnistan.

​Under åren 2016-17 färdigställdes bostäder för cirka 500 studenter i Vallastaden och Irrblosset, Valla. För att se motsvarande satsning i Linköping får vi gå tillbaka till 70-talet då vi byggde alla våra studentbostäder i Ryd. Nu under våren 2018 ser vi att satsningen gett resultat.

Sedan mitten av januari har en student kunnat få en studentbostad på dagen, utan att stå en enda dag i kö. Detta är mycket glädjande för oss på Studentbostäder och i förlängningen för hela Linköping som studentstad. Självklart är tillgängliga bostäder ett starkt argument för ungdomar vid val av universitetsstad.

 

Fasaden på vår fastighet i Irrblosset som passande nog har just ett irrbloss målat på sig.

​Trots att vi har vakanta studentbostäder nu så är det vår bedömning att det likt alla tidigare år kommer vara brist på studentbostäder vid terminsstart. Därför rekommenderar vi alla som tänkt studera i Linköping att registrera sig hos flera olika hyresvärdar för att på så sätt öka möjligheten att få en bostad till terminsstart. Hos oss på Studentbostäder kan man registrera sig från det att man fyllt 17, oavsett om man sökt någon utbildning eller inte. 

Samtidigt planerar vi för ytterligare studentbostäder. Under 2018 påbörjar vi byggnation av cirka 50 studentbostäder och i Ryd förtätar vi med 20 till. Vi har även inlett ett arbete tillsammans med Linköpings kommun i förhoppning om att bygga cirka 200 studentbostäder i anknytning till vårt befintliga studentområde Flamman, på Gottfridsberg.

Läs mer