Aktuellt i ditt område

2019-05-08

Ny hyra från 1 juli

Studentbostäder och studenternas hyresgästförening Kombo har efter förhandlingar kommit överens om en hyreshöjning med 2,1%. Den nya hyresnivån gäller från och med den 1 juli 2019.

​Överenskommelsen innebär att ett korridorsrum får en hyreshöjning om 67 kr och en lägenhet med 2,1%. Hyreshöjningen täcker ökade kostnader för el, vatten och sopor. Överenskommelsen möjliggör också att vi kan behålla en fortsatt hög underhållsnivå. Det innebär exempelvis att vi under 2019 och 2020 fortsätter våra satsningar på underhåll av bostäder och den yttre miljön, exempelvis i form av fler platser för cyklar. Vi fortsätter också satsningar på energibesparande åtgärder och gemensamma utrymmen med studieplatser. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:
Simon Helmér, VD Studentbostäder, 013-20 86 92
Annika Samuelsson, Fastighetsansvarig Kombo i Östergötland AB, 013-28 28 83
Läs mer