Studenter som möts uthomhus., porträtt.

Om oss

​​​​​​​​Antalet studenter i Linköping uppgår till närmare 28 000. Cirka 25 procent av dessa har ett avtal hos Studentbostäder. Vi äger och förvaltar cirka 4 200 studentbostäder i områden nära universitetet. Störst är Ryd med 2 700 studentbostäder. Övriga områden är Flamman och Fjärilen i Gottfridsberg, Lambohov, Valla och T1.

Vilka är vi?

På Studentbostäder arbetar ett femtontal personer för att du som hyresgäst alltid ska få bra service och trivas i ditt hem. De du möter först är våra kundansvariga på kontoret i Vallastaden som bland annat har hand om uthyrning, nycklar och uppsägningar. Ute i våra områden finns också ett antal områdesansvariga som arbetar för att utveckla din boendemiljö och som sköter besiktningar i samband med flytt. Vi har också en ledningsgrupp som driver och hanterar mer övergripande frågor. Studentbostäder är en aktiv aktör och samarbetar därför med boendeföreningar, Kårservice och Linköpings universitet för att när det gäller att utveckla Linköpings studentboende. Vi samarbetar också med andra studentbostadsföretag i Sverige, främst genom vår branschorganisation Studentbostadsföretagen.

Koppling till Stångåstaden

Studentbostäder är ett helägt dotterbolag till AB Stångåstaden, vilket innebär att Stångåstadens växel och kundservice servar även våra kunder. Därför får du ibland frågan vilket bolag du är kund i när du ringer. När vi vet det kan vi snabbare hjälpa dig med ditt ärende.

Hållbarhe​tspolicy​

Studentbostäder i Linköping AB ska i aktiv samverkan med alla våra kunder och samarbetspartners bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och skapandet av sunda och trygga livsmiljöer. Vi ska förebygga miljöproblem och ständigt minska vår negativa miljöpåverkan, bland annat genom effektivare energi- och materialanvändning samt genom val av miljöanpassade produkter. Miljöaspekterna beaktas i alla tillämpliga beslut och hänsyn om miljön ska prägla alla delar av verksamheten. Lagstiftningens miljökrav utgör minimikrav. Vi ska vara kända för att driva ett offensivt miljöarbete och erbjuda våra kunder ett sunt och miljöanpassat boende. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Du kan läsa vår hållbarheltspolicy i sin helhet här.

Hyresförhan​​​​​dlingar

I stort sett varje år genomförs en förhandling mellan Studentbostäder och KOMBO som är studenternas hyresgästförening, rörande hyresnivåerna för Studentbostäders bostäder. KOMBO förhandlar hyran åt alla våra hyresgäster, något som nämns i hyresavtalet och som regleras av hyresförhandlingslagen. Dessutom sker ett antal mindre förhandlingar årligen som handlar om exempelvis justeringar av hyresnivåerna i samband med renoveringar och ombyggnationer.
Förhandlingarna inleds alltid med att den part, d.v.s. Studentbostäder eller KOMBO som vill ändra gällande avtal, skriftligen begär förhandling med motparten. När skrivelsen har mottagits bestämmer man tid för ett första möte, ett första förhandlingstillfälle. Vid förhandlingarna representeras Studentbostäder av de personer som har ansvaret för förhandlingarna och KOMBO som representeras av Kårservice. Hyresförhandlingarna inleds under vårterminen och i regel gäller de nya avtalsvillkoren och hyrorna från och med 1 juli samma år.
Studentbostäder, precis som många andra företag, möts av prisändringar av olika slag från de leverantörer som vi använder för att våra hyresgäster ska ha ett bra boende. För vår del handlar det exempelvis om att el-, värme- eller vattenkostnader ökar eller ett större behov av reparera, underhålla och bygga nya studentbostäder. Eftersom hyresintäkterna från våra hyresgäster ska täcka alla kostnader för vår verksamhet är det ibland nödvändigt att justera hyrorna.

​Årsredovisning

​Våra samarbetspartners