Om webbplatsen

Tillgänglighet för webbplatsen .studentbostader

Studentbostader i Linköping står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

 • hur webbplatsen. studentbostader uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på mejl info@studentbostader.se 

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll


Navigation och länkar

 • Vid navigering av enbart tangentbordet går det inte att styra alla delar av gränssnittet. WCAG 2.1.1 (A), WCAG 2.1.2 (A), WCAG 2.1.3 (AAA), WCAG 3.2.1 (A), WCAG 3.2.2 (A).
 • Vid navigering med tangentbord framhävs inte fokus tydligt då vi använder oss av webbläsaren fokusmarkör på webbplatsen. WCAG 2.4.7 (AA).
 • På webbplatsen saknas genväg till sidans huvudinnehåll. WCAG 2.4.1 (A).
 • Vid röststyrning stämmer de visuellt synliga och dolda etiketterna inte överens. WCAG 2.5.3 (A).
 • Det kan förekomma att det i koden saknas en tydlig gruppering av innehållet vilket innebär att länkgrupper och informationsområden inte är grupperade. WCAG 1.3.1 (A).
 • Till bland annat logotyp och länkar till våra sociala medier saknar en text (ett tillgängligt namn) som kan uppfattas av hjälpmedel. WCAG 2.4.4 (A).
 • Kontrastvärdet på en del av formulärfältens ramar är något för lågt vilket gör att det kan vara svårt att urskilja gränssnittskomponenter. WCAG 1.4.11 (AA).

Listor och tabeller är inte kodade på rätt sätt

En del listor på webbplatsen är inte korrekt kodade. Det saknas list-element, th-element för rad- och kolumnrubriker samt caption-element. Det gäller bland annat Sök ledig lägenhet, Mina hyresavier, Sökresultat för sökning på webbplatsen. WCAG 1.3.1 (A), WCAG 4.1.2 (A).

Bilder

Det kan förekomma att text presenteras som en bild och att information om texten saknas i alt-texten. Det kan förekomma att alt-texter saknas. Kartor på webbplatsen som är avsedda att användas för navigering, till exempel kartan med våra områden, saknar alternativ lägesinformation. WCAG 1.4.5 (AA), WCAG 1.4.9 (AAA), WCAG 1.1.1 (A).

Formulär

 • I vissa formulär på webbplatsen saknas ledtexter då de ligger i div-element istället för label-element. Det gäller till exempel formulären Registrering i bostadskön, Felanmälan. WCAG 1.3.1 (A), WCAG 2.4.6 (AA), WCAG 3.3.2 (A), WCAG 4.1.2 (A).
 • I några formulär saknas attributet autocomplete i formulärfält, till exempel sidan Registrering i bostadskön. WCAG 1.3.5 (AA).
 • Det kan förekomma att visuella knappar kan sakna ett tillgängligt namn. WCAG 1.1.1 (A), WCAG 4.1.2 (A).
 • I några av våra formulär på webben, till exempel sidan Ändra lösenord, beskrivs det bara med färg runt ramen då det har blivit fel och text med beskrivning på vad som blivit fel saknas. WCAG 3.3.1 (A).
 • I vissa formulär, bland annat Ändra lösenord och Registrering, saknas beskrivning av fel vid respektive fält. WCAG 3.3.1 (A).
 • På en del sidor sker uppdateringar i gränssnittet dynamiskt utan att sidor laddas om och fokusmarkering flyttas. WCAG 4.1.3 (AA)
 • Attributet aria-expanded kan saknas på objekt som fäller ut och ihop områden. WCAG 4.1.2 (A)


Inloggningssession

Efter inloggning på hemsidan och man inte är aktiv sker automatisk utloggning efter 20 minuter utan att dialog om det visas med möjlighet att förlänga inloggningssessionen. 


Slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem fastställdes i september 2020. Hela webbplatsen kommer att göras om under 2021 då även problemen planeras att bli åtgärdade.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern granskning av webbplatsen .studentbostader.

Den senaste genomgripande bedömningen gjordes i september 2020 och är godkänd av styrgruppen för Studentbostäders webb.