Aktuellt i ditt område

2018-06-04

Tack för era svar!

​Resultatet av vårens kundundersökning har landat in och ni har gett oss vårt högsta snittbetyg någonsin. Tack! Ni har bedömt att vi höjt oss inom kundvård, trygghet och information. Den största förbättringen ser ni dock i våra utemiljöer, vilket är ett gott betyg till de ombyggnationer vi gjort med satsningar på bland annat belysning och öppna ytor. Däremot tycker ni att vi bör rycka upp oss när det gäller klagomålshantering och allmänna utrymmen. Det tar vi till oss och jobbar på att bli bättre.

 

Vi har också fått in många bra förbättringsförslag till vår idétävling.

Läs mer