Ryds HerrgårdRyds Herrhård slår upp portarna igen

Efter ett drygt halvårs renovering har nu ett av Linköpings mest populära studentställen Ryds Herrgård återigen slagit upp sina portar. Besökarna möts av en totalrenoverad byggnad som kommer att fungera som en mötesplats för stadens studenter. 

Många detaljer från 1903 är bevarade, studentverksamheten har satt sin prägel på huset och vissa av dessa delar är också viktiga att bevara. Med den renovering som nu genomförts ville vi få tillbaka känslan av stolthet för huset och ge stadens studenter ett nav igen, där man möts både dagtid och kvällstid. Där det återigen studeras och debatteras. Där man äter middag med sina kompisar eller lunchar med flörten. 

Mötesplats i Ryd

Dagtid kommer Ryds Herrgård återigen stå öppen. Det kommer bedrivas caféverksamhet och stadens studenter kommer kunna studera i lokalerna. Vi kommer även ha grupprum för studier som också är möjliga att boka för andra grupper. Sammanfattningsvis skapas nu förutsättningarna för att Ryds herrgård återigen ska bli en mötesplats som berikar studentlivet i Linköping för lång tid framöver.

 

Herrgårdens historia

Ryds Herrgård, en anrik byggnad från 1720-talet och en institution i Linköpings studentliv, ska få ett rejält ansiktslyft. Herrgården renoveras för att återigen bli en mötesplats för både studenter och övriga linköpingsbor. Hösten 2019 kan vi se fram emot att Ryds Herrgård slår upp portarna igen.

Byggnaden har en lång och spännande historia som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Gården hade ett antal ägare fram till 1720 då Ryds Herrgård som vi känner den idag tog form.

Från fårfarm till jordbruk

Det är Karl Gustaf Boije som 1720 fick överta gården av sin far. Karl-Gustafs fru (som var uppväxt i slottsmiljö) ansåg att det behövde vara en mer ståtlig byggnad på gården än den som fanns då. Karl-Gustaf rev därför mangårdsbyggnaden för att istället låta uppföra den byggnad som vi idag ser som Ryds Herrgård.

Boije startade ett schäferi (fåruppfödning) på godset under 1740-talet och var på den tiden en av de mest framgångsrika fårfarmarna. Under perioden lät Boije uppföra ett magasin som står kvar än idag och ingår i Mikaelskyrkan i Ryd.

År 1794 bytte herrgården ägare och Charles Emil Cronhielm förvärvade gården. Cronhielm investerade stora summor i Ryd och lät bland annat renovera huvudbyggnaden. Mycket av den exteriör som finns i dag härstammar från den tiden. Cronhielm lät även uppföra ett större antal ekonomibyggnader på gården, bland annat stall, svinhus och brygghus. Vid den tiden drevs gården som ett jordbruk istället för schäferi. Cronhielm avled 1806.

1811 såldes Ryds Herrgård och under många år stod gården tom. Mellan år 1811 och 1890 beboddes gården endast under cirka tio år.

Ny storhetstid

År 1890 fick Ryds Herrgård en ny ägare då Carl Thersmeden köpte byggnaden för 80 000 kr. Med Thersmeden fick gården en ny storhetsperiod och 1903 lät han renovera huvudbyggnaden. Flera delar av renoveringen från 1903 finns kvar idag och ska bevaras för framtiden.

När Tersmeden avled 1919 såldes gården vidare men den nya ägaren avled hastigt och hans dödsbo försattes i konkurs. Ryds Herrgård hade vid tidpunkten ungefär 90 anställda och det var angeläget att snabbt hitta en ny ägare. Sommaren 1921 såldes gården på auktion och Linköpings stad blev ny ägare. Följande decennier arrenderades gården ut till enskilda lantbrukare innan man under slutet av 40-talet fattade ett beslut om att Ryds gård skulle omvandlas till ett kollektivjordbruk.

Ryds herrgård blir kollektivjordbruk

I mars 1951 invigdes Sveriges första kollektivjordbruk "Ryds Sambruksförening". Fem lantbrukare fick tillsammans arrendera och sköta driften av gården. Driften som ett kollektivjordbruk sågs som ett experiment och pilotprojekt och många besökte gården får att lära sig om arbetssättet. Jordbruket drevs på detta sätt tills kommunen i början av 1960-talet började planera för en expansion av staden, där Ryd var ett intressant område.

Under 1963 inventerades Ryds bebyggelse på uppdrag av stadsplanekontoret. Bedömningen var att det fanns ett fåtal byggnader som var av bevarandevärde, en av dem var huvudbyggnaden och en annan magasinet.

Linköping blir lärosäte

Planeringen av stadsdelen Ryd skedde samtidigt som Linköping och Norrköping gick samman och bildade en kommitté för att gemensamt lyckas etablera en högskola i länet. Kommittén enades om att Linköping var platsen där huvudsäte för högskolan skulle vara. Regeringen beslöt 1963 att förlägga teknisk magisterutbildning i Linköping och det följdes av flera utbildningar under 1965.

Etableringen av universitetet medförde att de studenter som kom till Linköping behövde bostad och när staden planerade stadsdelen Ryd fanns därför även perspektivet studentbostäder med. I och med detta fick Ryd en tydlig studentprägel i sin utformning då cirka 1800 av de 4000 planerade bostäderna var bostäder för studenter.

Linköpings första kårhus

Ryds Herrgård, som hamnat "mitt i bostadsområdet" fick ett nytt syfte, att agera kårhus till stadens studenter. Planeringen inleddes 1966.

Stångåstaden hade under tidigt 60-tal förvärvat Ryds Herrgård av Linköpings kommun och Stångåstaden stod därför för renoveringen. Studentkåren i Linköping skulle hyra huset.

Renoveringen inleddes 1967 och invigningen av Linköpings första kårhus skedde den 24 februari 1968. Vid renovering bibehölls många delar av den renovering som Tersmeden lät genomföra redan 1907. Den stora förändringen skedde i entréhallen.

I byggnaden inreddes för café, bibliotek och rum för samvaro och studier. Det fanns även ett rum i källaren som benämndes "hålla handen".

Nav för stadens studentliv

Kårhuset har sedan 1968 fungerat som en samlingsplats för studenter. Det har ätits söndagsmiddag, debatterats och studerats. Under hela perioden har Ryds Herrgård varit ett nav för stadens studenter.

Radio Ryd, en pionjär inom radioproduktion, var under 1970-1980 talet en stark aktör i Ryds Herrgård. I utrymmen på vinden sändes radio. Det drogs till en början ut kablage till studentbostäderna i Ryd men allteftersom åren gick blev radiostationen mer etablerad i Linköping.

Många har spelat på Ryds Herrgård, eller Herrgår'n, innan de slagit igenom. Eller vad sägs om Lars Winnerbäck, The Plan, Caesars Palace, The sounds och Marit Bergman. Under 1990-talet var det en stående punkt att det arrangerades konsert på Ryds Herrgård.

En viktig del i bevarandet av Ryds Herrgård är de väggar med affischer från många av de artister som har spelat i huset. I samband med den renovering som nu genomförs kommer dessa väggar förseglas så att de finns kvar för framtiden.

Bilder från Ryds Herrgård