Vallastaden

Vy över Vallastaden, byggnader vid ån, Illustration.

​Mellan universitetet och Linköpings city växer en helt ny och unik stadsdel fram, där människor, samspel och hållbarhet står i centrum. Vi på Studentbostäder är stolta över att vara en av dem som bygger i Vallastaden.

Vad vi erbjuder

Vid torget i Vallastaden bygger vi, Stångåstaden och S:t Kors 183 studentlägenheter och 31 vanliga lägenheter samt lokaler. Delar av studentbostäderna byggs enligt ett nytt koncept där arkitektstudenter gjort ritningarna. Det är resultatet av en arkitekttävling i Studentbostäders regi där vinnarbidraget nu får en chans att omsättas i verkligheten.
Preliminär inflyttning i studentlägenheterna beräknas ske augusti 2017.

Kollektivlägenheter

Bland studentlägenheterna vid Torget bygger Studentbostäder två kollektivlägenheter med rum för 15 studenter i varje. Lägenheterna är en kombination av korridorsboende och delad lägenhet med små privata rum och många olika typer av gemensamma större och mindre utrymmen. Projektet med kollektivlägenheterna bygger på en tävling för arkitektstuderande. Juryns motivering till det vinnande bidraget är bland annat:
Trapprum är ett mycket innovativt och spännande boende som studenter aktivt skulle söka sig till och känna sig hemma i. Det mångfunktionella trapphuset/ loftgången är en stor tillgång. Hallen är en ”smutsig” zon och att ta av sig skorna ger hemkänsla.

De gemensamma ytorna bygger på ett spännande zontänk där de boende kan välja huruvida de är sociala eller inte- det är ingen påtvingad gemenskap. Genomtänkta placeringar av funktioner skapar gemensamma ytor i olika skalor där parallella aktiviteter kan pågå. Mellanrummen mellan offentliga och privata rum erbjuder avskildhet. Den stora variationen i hur rummen kan användas ger naturliga förutsättningar för både en god studiemiljö och en social miljö.

- Våra arkitekter har ritat enligt ursprungsidén, säger Mats Persson, projektledare. Det är lite annorlunda lösningar och material när det gäller interiören.

Snabba fakta

​Avstånd till Campus Valla

​ca 200 m

​Avstånd till Hälsouniversitetet

​ca 3,6 km

​Avstånd till resecentrum

​ca 4,9 km

​Närmaste matbutik

​ca 900 m

​Byggår

Hyresnivå

2017

4895 kr/mån-10 071 kr/mån

30st kollektivrum, 14-22 kvm

Se exempel

137 st ettor, 20-32 kvm 

Se exempel

14 st tvåor, 34-46 kvm

Se exempel

2 st treor, 49 kvm

Se exempel

 

 

​Vallastaden 2017

Vallastaden kommer år 2017 att vara föremål för ett bo- och samhällsexpo som förhoppningsvis väcker stor uppmärksamhet, nationellt och internationellt. Under sex veckor står mässan öppen för besök av allmänhet, press, politiker och andra intresserade. För dem som har valt att bo i det som utgör mässområdet väntar en rolig och händelserik mässperiod. En fantastisk chans att få bli en del av Linköpings historia och framtidsdrömmar.

Mer information om projektet finns att hämta på Vallastaden 2017.

Arkitektur som sticker ut

Variation är ett ledord i Vallastaden. Projekten är på olika sätt speciella och nytänkande. Området ska dessutom präglas av en spektakulär utemiljö med extraordinära planteringar, stenbeläggningar, belysningar och arkitektritade gångbroar över Smedstadbäcken. Biltrafiken minimeras med smart lösning i form av parkeringshus och bilpooler. I närheten av fastigheterna kommer det endast finnas möjlighet till korttidsparkering.

Läge och service

Den nya stadsdelen växer fram mellan Vallaskogen och Lambohovsleden, i nära anslutning till universitetet och på cykelavstånd till Mjärdevi, sjukhuset och city. Både bra bussförbindelser och bra cykelvägar gör det enkelt att bo i Vallastaden.

Hus till vänster med byggställningar ska fyllas med studentbostäder, fotografi.

Huset till vänster ovan kommer att bli studentbostäder.Pågående byggnation av lägenhet 21 m2, fotografi.

Lägenhet ovan på 21 m2.Pågående byggnation, cykelramp till huset, fotografi.

Cykelramp in till huset.

 

 

Bilder där du kan följa hur området växer fram
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​