Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll
kök i studenttvåan i Vallastaden
kök i studenttvåan i Vallastaden

Hyra ut i andra hand

Andrahandsuthyrning innebär att du kan hyra ut din lägenhet till en annan student under en begränsad period. Tiden som du hyr ut i andrahand räknas med i din totala boendetid. Du kan maximalt hyra ut din bostad i totalt 2 år. Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta bostaden efter avslutad andrahandsuthyrning. Du kan ansöka om andrahandsuthyrning när du loggat in på Mina Sidor. 

Följande regler gäller vid andrahandsuthyrning

 • Andrahandshyresgästen ska vara studerande vid Linköpings universitet.
 • Sammanlagt kan du hyra ut din bostad i två år.
 • Andrahandsuthyrningen varar som längst i sex månader, därefter krävs en ny ansökan.
 • Vid samboskap kan du sammanlagt hyra ut din bostad i max ett år. Du skickar in en ansökan om andrahandsuthyrning om 6 månader i taget.
 • Tiden för andrahandsuthyrningen räknas in i tiden för den totala boendetiden på fem år.
 • Det är hyresgästen som även under andrahandsuthyrningen svarar för samtliga förpliktelser mot Studentbostäder i Linköping AB.
 • Vi rekommenderar att ett kontrakt tecknas mellan första- och andrahandshyresgästen.

För att en andrahandsansökan ska bli godkänd krävs följande intyg:

För studier på annan ort/annat land 

 • Verifierbart studieintyg. 
 • Intyg på studieuppehåll från Linköpings universitet alternativt intyg på studier utomlands. 
 • Ladok-utdrag som visar att utbildningen vid Linköpings universitet inte är avslutad. 
 • För utlandsstudier ska även en bevittnad fullmakt lämnas in tillsammans med ansökan. Fullmaktsblankett hittar du på Mina sidor. Vi rekommenderar inte att ställa ut en fullmakt på andrahandshyresgästen. Fullmaktstagaren bör vara en person i din närhet som kan utföra ev. ärenden gentemot oss i ditt ställe.
 • Intyg på att andrahandshyresgästen är aktiv student vid Linköpings universitet. 

För arbete på annan ort/annat land

 • Tjänstgöringsintyg från arbetsgivare. 
 • Intyg på studieuppehåll från Linköpings universitet. 
 • Ladok-utdrag som visar att utbildningen vid Linköpings universitet inte är avslutad. 
 • För arbete utomlands ska även en bevittnad fullmakt lämnas in tillsammans med ansökan. Fullmaktsblankett hittar du till höger. 
 • Verifierbart studieintyg. 
 • Intyg på att andrahandshyresgästen är aktiv student vid Linköpings universitet. 

För studieuppehåll

 • Intyg på studieuppehåll från Linköpings universitet. 
 • Ladok-utdrag som visar att utbildningen vid Linköpings universitet inte är avslutad. 
 • Intyg på att andrahandshyresgästen är aktiv student vid Linköpings universitet. 

För att inleda samboförhållande 

 • Intyg på ny folkbokföringsadress/adressändring. 
 • Intyg på att kontraktshavaren och andrahandshyresgästen är aktiva studenter vid Linköpings universitet. 

Överlåtelse 

Som hyresgäst kan du i vissa fall överlåta ditt hyreskontrakt till en annan person du bott med under minst ett år. Varje ansökan prövas individuellt.  

För att kunna ansöka om överlåtelse behöver följande grundkrav vara uppfyllda: 

 • Båda hyresgästerna ska ha varit skrivna på adressen i minst ett år. 
 • Personen som vill ta över kontraktet ska kunna uppvisa att personen är student vid Linköpings universitet med hjälp av tre studieintyg: Nationellt resultatintyg, registreringsintyg, intyg över förväntat deltagande. 
 • Om anledningen till överlåtelsen är att personen som idag bor där är klar med sina studier så ska även det intygas genom att uppvisa ovan intyg.  

Du skickar in din ansökan genom att använda blanketten för överlåtelse