Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll
Irrblosset vy ovanifrån
Irrblosset vy ovanifrån

Sökregler

Här hittar du vilka regler som gäller när du ska söka bostad hos oss.

Vem får bo hos oss?

Alla som uppfyller hyrespolicyn kan hyra bostad hos oss. Det innebär att du ska ha fyllt 18 år, vara studerande vid Linköpings universitet, ha en godtagbar inkomst (t.ex. CSN) och inte ha några hyresskulder. För att få hyra en bostad av oss krävs att du studerar minst 15hp per termin vid Linköpings Universitet. 

Att teckna ett hyresavtal för med sig vissa rättigheter och skyldigheter. Vårt mål är att alla hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende hos Studentbostäder.

Hyrespolicy

Studentbostäder erbjuder hyresavtal för studentbostad till högskolestuderande upp till och med doktorandnivå vid Linköpings universitet.

 1. För att bo hos Studentbostäder ska du med intyg styrka att du är aktivt studerande vid Linköpings universitet med en studietakt om minst 15 högskolepoäng per termin. När hyresavtal tecknas ska du som nyantagen student styrka dina studier med antagningsbesked. Studiekontroller genomförs för att kontrollera att studietakten uppfylls. Pågående studier ska styrkas med verifierat studieintyg från Studentportalen eller ett LADOK-utdrag. Bostäderna upplåts som tillfällig genomgångsbostad i maximalt sex (6) år med möjlig förlängning för doktorandstudenter med upp till max fyra (4) år. Boendekontroller genomförs för att kontrollera att den maximala boendetiden ej överskrids.
 2. Du ska ha fyllt 18 år när hyresavtalet upprättas.
 3. Du ska kunna betala hyran för den sökta bostaden. Om dina ekonomiska förhållanden är okända kommer vi att ta en kreditupplysning på dig. 
 4. Om du har en eller flera betalningsanmärkningar eller skulder som kan påverka betalningsförmågan kan du nekas att ingå hyresavtal med Studentbostäder. Om du inte uppfyller kraven på godtagbar inkomst kan du ändå bli hyresgäst hos Studentbostäder om det finns en godkänd borgen eller annan hyresgaranti. Vi gör en individuell bedömning av varje enskilt fall.
 5. Alla eventuella skulder till Studentbostäder och andra hyresvärdar måste vara betalda.
 6. Tidigare boenden ska vara störningsfria.
 7. Alla avtal för studentbostad tecknas med 10-månadershyra vilket innebär att juni och juli är betalningsfria. För att 10-månadershyran ska gälla måste hyresavtalet börja gälla senast den 1 maj samma år och hela hyran för maj månad ska vara betald. Detta gäller för hyra av bostad, parkeringsplats och förråd.
 8. Endast en person får bo i korridorsrum. I lägenheter får antalet boende inte överstiga två personer per sovrum. En vuxen person kan ersättas av max två barn.
 9. Det är ditt ansvar att se till att du har en gällande hemförsäkring.
 10. Studentbostäder utför studiekontroller för att kontrollera att du som hyresgäst uppfyller kraven om att vara aktivt studerande vid Linköpings universitet med en studietakt om minst femton (15) högskolepoäng per termin.
 11. Studentbostäder förbehåller sig rätten att välja hyresgäst.