Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Brandsäkerhet

Vi arbetar systematiskt med brandsäkerhet i våra fastigheter. All brandskyddsutrustning kontrolleras regelbundet enligt ett kontrollprogram framtaget speciellt för oss av Brandskyddsföreningen. I trygghetsjourens uppdrag ingår blanda annat att kontrollera så att trapphus, källare och vindar är fria från brännbara eller hindrande föremål.

Det här kan du göra själv för att minska risken för brand i din bostad

  • Din bostad har minst en brandvarnare som vi har installerat. Testa regelbundet att den fungerar. 
  • Blås alltid ut levande ljus när du lämnar rummet. Du vet väl att det finns elektriska ljusstakar och batteridrivna ljus? De är säkrare.
  • När du lagar mat är det viktigt att du aldrig lämnar köket. 
  • Använd inte hushållsapparater som tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin på natten när du sover eller när du inte är hemma. 
  • När du laddar din mobiltelefon blir både mobilen och laddaren varm. Ladda därför inte när du gått och lagt dig, och dra ur laddaren när du är klar. 
  • Se till att du inte somnar ifrån din laptop, speciellt om du använder den i sängen eller soffan. Datorn och dosan på sladden blir väldigt varma. Kom ihåg att dra ur sladden när du är klar. 

Vad gör jag om det börjar brinna?

  1. Trapphuset är fastighetens utrymningsväg. Du får därför inte förvara hindrande eller brandfarliga saker i trapphuset. 
  2. Om det börjar brinna i din lägenhet och du inte kan släcka själv. Lämna bostaden och stäng dörren. 
  3. Om det brinner hos någon annan och det är rök i trapphuset. Stanna i din bostad och vänta på räddningstjänsten. Ställ dig gärna så att du är synlig i ett fönster. 

Hör du en brandvarnare inne hos grannen? 

Ring 112 och anmäl detta. Kom ihåg att brandvarnaren tystnar efter ett tag även om faran inte är över.

Är det akut? 

1. RÄDDA dig själv och andra som är i fara. Stäng dörren mot elden. 

2. VARNA andra boende. 

3. LARMA Ring 112 och var beredd att besvara Larmcentralens frågor. 

4. SLÄCK branden om du kan utan att utsätta dig för fara. 

Vad händer efter branden? 

Om du drabbas av brand i din bostad eller i fastigheten är det din egen hemförsäkring som täcker skador på lösöre, möbler och andra personliga ägodelar. Hemförsäkringen har även en ansvarsdel som täcker kostnader för om du eller någon i ditt hushåll skulle orsaka en brand genom slarv eller vårdslöshet.  

Elsäker elbilsladdning

Det är av största vikt att laddning av elbil sker på ett säkert sätt för att undvika brandrisk. I samband med elbilsladdning har det i Sverige förekommit bränder och brandincidenter när man laddat sin elbil i ett vanligt vägguttag (typ Schuko). Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång vid hög belastning, vilket i sin tur kan leda till brand. Vanliga vägg- och motorvärmaruttag är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid. Därför avråder Elsäkerhetsverket från laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag.

Hos Studentbostäder är det därför endast tillåtet att ladda elbilar på avsedd laddplats med ladduttag. Anslutningskabeln mellan laddboxens ladduttag och elbil ska regelbundet kontrolleras för att på så sätt upptäcka eventuella skador.

Inte tillåtet med solcellsanläggning på balkongen

Ökande elkostnader gör att många villaägare installerat solceller på taket. Nu ökar även intresset för mindre solceller med stickproppsanslutning, gjorda för balkonger. I Sverige avråder Elsäkerhetsverket från användning av denna typ av stickproppsanluten solcellsanläggning på grund av brandrisk/strömgenomgång. Studentbostäder följer denna avrådan. Det är därför inte tillåtet att installera sådana anläggningar i våra fastigheter.