Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll
Insikten vy ovanifrån
Insikten vy ovanifrån

Så söker du bostad

För att söka bostad hos oss måste du vara registrerad i vår bostadskö samt studerande vid Linköpings universitet. Så snart du har registrerat dig börjar du samla köpoäng. Alla våra lediga bostäder publiceras löpande under Lediga bostäder.

Så här går det till – steg för steg

 1. Registrera dig i Studentbostäders bostadskö
 2. Samla köpoäng
 3. Intresseanmälan
 4. Besvara erbjudande
 5. Teckna avtal

1. Registrera dig i Studentbostäders bostadskö

Du kan registrera dig i vår bostadskö innan du blivit antagen till Linköpings universitet, från det år du fyller 17 år.
Registrera dig i Studentbostäders bostadskö

2. Samla köpoäng

När du har registrerat dig börjar du automatiskt samla köpoäng. Du använder köpoängen för att söka bostad.

 • Du får ett (1) köpoäng för varje dag du är registrerad i vår bostadskö – det vill säga 365 poäng per år.
 • Det är kostnadsfritt att vara registrerad i vår kö.
 • Du måste logga in minst en gång i halvåret för att behålla dina köpoäng.
 • Ditt användarkonto och dina poäng är personliga och kan inte överlåtas till någon annan.
 • Har du barn som ska bo tillsammans med dig kan du få 300 extra köpoäng. Visa upp familjebevis från Skatteverket eller ett motsvarande internationellt dokument översatt till engelska eller svenska. Observera att du inte kan söka korridorrum med extrapoängen.

3. Intresseanmälan

För att göra intresseanmälningar på bostäder ska du vara studerande vid Linköpings universitet och studera minst 15 hp. Om du är ny student kan du lägga intresseanmälningar på bostäder från och med att du fått ditt antagningsbesked dock som tidigast från och med 11 juli 2024.

 • Du kan max göra fem (5) intresseanmälningar vid varje publiceringsperiod. Om exempelvis tio bostäder publiceras från tisdag till fredag så kan du anmäla ditt intresse på fem utav dem. Om det veckan därpå publiceras tio nya bostäder från tisdag till fredag så kan du även anmäla ditt intresse på fem utav dem osv.
 • Intresseanmälningarna går inte att rangordna och ska därför vara likvärdiga för dig. Du kan alltså inte välja vilket erbjudande du ska få utav de bostäder du anmält intresse för.
 • Lediga bostäder publiceras löpande och fördelas efter köpoäng.
 • Sök lediga bostäder

4. Besvara erbjudande

Har du flest poäng av de som gjort intresseanmälan på en bostad får du ett erbjudande. Erbjudandet besvarar du på Mina sidor. Du får då även kontaktuppgifter till den som kan visa lägenheten, vilket vanligtvis är befintlig hyresgäst. Du ser hur många dagar du har på dig att tacka ja eller nej till bostaden i erbjudandet som skickats till dig. Det gör du enklast genom att klicka i svarslänken under erbjudandet på Mina sidor. Om du tackar ja länkas du automatiskt till digital kontraktsteckning.

När du tackar ja till ett erbjudande har du ingått ett avtal om att hyra bostaden av Studentbostäder. Om du ångrar dig ska du kontakta oss omedelbart på telefonnummer 013 – 20 86 60. 

 • Besvara ditt erbjudande i tid.
 • Tackar du ja till en bostad behåller du dina köpoäng.
 • Svarar du inte på erbjudandet i tid går bostaden vidare till annan sökande.
 • Tackar du nej till fem (5) erbjudanden inom ett år nollställs dina köpoäng.
 • Du kan endast ha ett aktivt erbjudande i taget. Du måste alltså tacka nej till ett erbjudande för att kunna få ett nytt.
 • Om den person som står först i kön redan har ett erbjudande går det nya erbjudandet vidare till nästa sökande i kön.
 • Har du bott hos oss kortare tid än tre månader kommer du inte få ett erbjudande om du söker samma bostadstyp.
 • Vi prioriterar inte heller byten mellan samma bostadstyp om avtalsdatumet är samma för de båda bostäderna eller om de ligger i samma område.

5. Teckna avtal

Du signerar ditt avtal snabbt och smidigt via Mina sidor med hjälp av BankID. Om du inte har BankID ska du välja alternativet ritsignering. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss för att ordna med ditt avtal på annat vis.

Frågor och svar

Välkommen som student till Linköping! Du kan börja söka bostad så fort du har fått ditt antagningsbesked från LiU.

Om du inte redan har gjort det, måste du börja med att registrera dig.

Här kan du läsa om hur det går till att söka bostad hos oss;
Så söker du bostad

Du betalar endast hyra för 10 månader. Månaderna juni och juli är hyresfria. Om du är ny hyresgäst och flyttar från en annan hyresvärd till Studentbostäder och ditt hyresavtal hos oss börjar gälla under perioden 2 maj-31 juli omfattas du inte av de hyresfria månaderna.

Logga in på Mina sidor för att se mer information om ditt erbjudande. För visning av bostaden kontaktar du den befintliga hyresgästen. Namn och telefonnummer hittar du i texten “Visas av…”.

Nej, det är bara en person som kan stå på kontraktet. 

Om du har ett aktivt hyresavtal hos Studentbostäder får du tillgodoräkna dig kötid för samtliga kontraktstider inom studentbostäder och flytta dessa köpoäng till Stångåstaden om samtliga hyresavtal är i direkt följd med varandra. Maximalt 6 års boendetid kan flyttas till Stångåstadens kö. Kontakta Stångåstadens kundtjänst, 013-208660 för att få dessa poäng.

Om ditt ködatum hos Stångåstaden är äldre än ditt senaste inflyttningsdatum påverkas inte köpoängen.

Oavsett om du är registrerad hos både Stångåstaden och Studentbostäder är varje ködag en poäng och poängen kan inte läggas ihop.

Du måste logga in på Mina sidor minst en gång var sjätte månad för att behålla dina köpoäng. När du loggat in på Mina sidor så har din köplats uppdaterats automatiskt.

Nej, man måste vara inskriven vid LiU och läsa en utbildning som omfattar minst 15 högskolepoäng per termin för att få bo hos oss.

Nej, köpoängen är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon annan.