Så fungerar det i Vallavåningen

Vi tror att olikheter berikar, därför är rummen i Vallavåningen öronmärkta utifrån utbildningsinriktning. Vallavåningarna har 15 kollektivrum vardera. Det här är ett helt nytt boendekoncept för oss. Vi anser att vi har plockat fördelarna från att bo i en egen lägenhet med fördelarna från korridorboendet. Till Vallavåningen prioriterar vi dig som har läst minst 11 hp per termin under minst två terminer.

Ett av kollektivrummen har ett tillgänglighetsanpassat duschrum. Dessutom är det här rummet 22 kvm, alltså 8 kvm större än de andra kollektivrummen. Därför tillåter vi att två personer delar på det här rummet. Vem som helst som uppfyller vår Hyrespolicy får söka det här rummet, oavsett utbildningsinriktning, men sökande med behov av en funktionsanpassad bostad ges förtur till det här rummet.

De övriga 14 kollektivrummen är 14 kvm och här får man bo en person per rum. Rummen är öronmärkta utifrån utbildningsinriktning och det totala antalet studerande vid varje fakultet. När du söker ett kollektivrum så står det i informationen om bostaden, vilken utbildningsinriktning som prioriteras.

Fördelningen ser ut såhär:


- Filosofiska fakulteten, 5 rum
- Medicinska fakulteten, 2 rum
- Tekniska fakulteten, 5 rum
- Utbildningsvetenskap, 2 rum

​Särskilda villkor för dig som bor här

I Vallavåningen bor du väldigt nära de övriga du delar lägenheten med. På gott och på ont, men mest på gott, tror vi. Det är du och de andra som bor i Vallavåningen som skapar förutsättningarna för hur ni vill ha det, men vissa villkor bestämmer vi. Bland annat kommer vi och våra anlitade entreprenörer ha tillgång till de gemensamma utrymmena i bostaden för att utföra städning, kolla av läget och för att laga sådant som har gått sönder eller felanmälts. Vi kommer också låta vår Trygghetsjour få tillgång till de gemensamma utrymmena, så att de kan gå in om de får in störningsanmälningar.

Vallavåningen bygger på nytänkande kring kollektivt boende och är en föregångare i studentbostadsbranschen. Vi har redan nu fått förfrågningar från olika håll om att få göra studiebesök i Vallavåningen. Därför kommer vi från och med hösten efter inflyttningsdatum att ha en stående tid varje vecka då vi kan visa upp de gemensamma utrymmena i Vallavåningen för besökare. Tiden är torsdagar mellan 10 och 16 och om den ändras meddelar vi givetvis det.

Om det mot förmodan uppstår konflikter som du och de andra inte kan reda ut själva kommer vi på Studentbostäder ha rätten att sammankalla till obligatoriska möten för att reda ut konflikten. Vi hoppas att vi kommer slippa behöva göra detta, men det är en trygghet både för dig som boende och för oss.

De gemensamma utrymmena, alltså köket, hallen, gästtoaletterna och vardagsrummen, kommer att städas av ett städbolag ett par timmar varje vecka. Det är dock du och de andra som bor i Vallavåningen som har huvudansvaret för städningen. Det är också du tillsammans med de andra som ansvarar för att rapportera fel och göra felanmälningar till oss, på sådant som går sönder eller inte fungerar som det ska. 

Vi tror att ovanstående egentligen inte är någon stor grej för dig som väljer att bo i Vallavåningen, utan att du köper de här villkoren. I det stora hela handlar det ju om sunt förnuft och att vi genom en aktiv dialog löser eventuella knutar.

Avslutningsvis. Ta chansen att bo i ett häftigt nytt boendekoncept. Välkommen till Vallavåningen!

Studenter som umgås i gemensamt kök, fotografi.
Läs mer